เป็นไฟล์ pdf นะครับ เผื่อมีประโยชน์กับใครบ้าง http://drop.io/kellysalary